GÖREVİ ADI SOYADI / Görev Tanımı E-POSTA DAHİLİ
Fakülte Sekreteri  Yunus  KEKİL               yunuskekil@harran.edu.tr 3477
Özel Kalem Hamide DULKADİR
     
  3476
Personel İşleri Anzılha GÜN              agun@harran.edu.tr-
muhendislik@harran.edu.tr
3773
 
Yazı İşleri / Genel Evrak M.Yaşar DURU                    yasarduru@harran.edu.tr 1098
Gıda Mühendisliği Bölüm Sekreteri İbrahim ESİN          gidamuhendisligi@harran.edu.tr 1761
Harita Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği
Bölüm Sekreterliği
Suat MEST                          harita@harran.edu.tr
endustri@harran.edu.tr
2522
Elektrik & Elektronik Mühendisliği
Bölüm  Sekreteri
Ayşe ATAÇ             elektronik@harran.edu.tr 1382
Bilgisayar Mühendisliği ve
Yazılım Mühendisliği Bölüm  Sekreteri
Sultan YASUN BEYAZ        bilgisayar@harran.edu.tr 3776
İnşaat Mühendisliği Bölüm Sekreteri Ramazan YILDIZ                 insaatmuh@harran.edu.tr  1360
Makina Mühendisliği Bölüm Sekreteri Mehmet ŞAKIR                    makbol@harran.edu.tr 1126
Çevre Mühendisliği Bölüm Sekreteri Sabri ŞAH                           cevre@harran.edu.tr 1121-1097
Kurullar Yazım İşleri
( FYK, FKK, FDK)
Ayşegül KARAKEÇİ             karageciaysegul@harran.edu.tr 3771
Tahakkuk Memuru Abdurrahman ÖLMEZ         abdurrahmanolmez@harran.edu.tr 3774
Tekniker Selahattin TOSUN                  
Teknisyen Ömer KARAGÖZLÜ               3774